Support Trade
Bosna i Hercegovina je mala otvorena ekonomija u kojoj spoljna trgovina ima izuzetnu važnost za njen ekonomski razvoj. Bosna i Hercegovina je potpisnica mnogobrojnih sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA,...

Industrija Bosne i Hercrgovine

  • 08/02/2022
  • SupportTRADE
Razvojem industrije u BiH došlo je i do razvoja prometne mreže, te urbanizacije. Posle  Drugog svjetskog rata  industrija je doživjela puni zamah, pa se Bosna i Hercegovina iz agrarne...