Support Trade

Razvojem industrije u BiH došlo je i do razvoja prometne mreže, te urbanizacije.

Posle  Drugog svjetskog rata  industrija je doživjela puni zamah, pa se Bosna i Hercegovina iz agrarne preobrazila u izrazito industrijsku zemlju. Osnovni resursi koji se prerađuju su željezo,  mangan,  krom,  olovo,  cink,  boksit,  antimon  i  nikal . U postrojenjima se proizvode veće količine  čelika, vučene žice, ferolegura, sirovog aluminija, glinice, kovanih proizvoda, livanih proizvoda, valjanih proizvoda itd.

Metalna industrija u BiH počela se razvijati poslije Drugog svjetskog rata. Do 1992. godine metalna industrija zapošljavala je veliki broj radnika u BiH.
U nizinskim predjelima peripanonske Bosne i riječnim dolinama uzgajaju se  žitarice, u područjima
niskih pobrđa voće i povrće, a na području Hercegovine vinova loza, mandarina,  marelica,  breskva  i  duvan. Prije rata su peradarstvo i svinjogojstvo gotovo imali karakter industrijske proizvodnje; govedarstvo je veoma zastupljeno, a ovčarstvo je najzastupljenije u planinskim predjelima. Poljoprivredne sirovine se prerađuju u postrojenjima diljem države.

Izdvajamo drvnu industriju
Oko 53% površine Bosne i Hercegovine se nalazi pod šumama.
Na postojećoj sirovinskoj osnovi razvila se snažna drvna industrija sa dugogodišnjom tradicijom proizvodnje veoma širokog asortimana proizvoda od drveta. Procjenjuje se da je godišnja vrijednost proizvodnje sektora preko 400 miliona €, pri čemu se oko 2/3 plasira na strano tržište. Drvna industrija je jedna od strateških grana privrede Bosne i Hercegovine. Struktura i asortiman
proizvoda drvne industrije su veoma raznovrsni i gotovo sve što je moguće proizvesti u tvornicama drvne industrije u svijetu, proizvodi se u pogonima drvne industrije Bosne i Hercegovine.

Okosnica drvne industrije čine proizvodnja sljedećih proizvoda:
• elementi za namještaj,
• sve vrste namještaja (tapacirani, masivni od punog drveta, pločasti, spavaće sobe, dnevne sobe, dječije sobe, kuhinje, trpezarije, uredski namještaj,namještaj za škole i vrtiće, predsoblja, vrtne
garniture)
• građevinska stolarija,
• parketi i podovi,
• rezana građa,
• montažna drvena gradnja,
• masivne ploče,
• drveni ambalažni materijal
• pelete i brikete.

Kapaciteti drvne industrije oduvijek su daleko prevazilazili potrebe tržišta Bosne i Hercegovine, tako da se veći dio proizvodnje u vrijednosti preko 300 mil. €/god. plasira na inozemno tržište u Zapadnu Evropu, Ameriku, Bliski Istok.