Support Trade

USLUGENabavka

Support Trade svojim klijentima pruža podršku u nabavci potrebnih sirovina, repromaterijala, komponenti, alata, opreme, mašina, itd.

Nabavka

Support Trade svojim klijentima pruža podršku i u njihovim nabavkama.

 

Sve firme koje imaju potrebu za određenim sirovinama, robama, repromaterijalima, alatima, mašinama, opremi, itd. su naši klijenti. Mi uslužno za njih istražujemo tržišta, stupamo u kontakte sa našim postojećim klijentima, tražimo ponude, pregovaramo i obezbjeđuemo zahtjevanu robu našim klijentima.

 

Dakle spajamo dobavljače sa našim klijentima kako bismo im optimizovali nabavke, te vršimo monitoring nad tim nabavkama, učestvujemo u kompletnom procesu, sve do isporuke robe.

Imate li pitanja? Pozovite nas danas!

066/655-640

Brošura

Preuzmite našu brošuru da biste vidjeli konkretne podatke usluge i kako radimo.