Support Trade

Outsourcing je jedan najznačajnijih poslovnih trendova današnjice. Tražeći način kako efikasno smanjiti troškove, kompanije već godinama koriste outsourcing kao svojevrsnu strategiju upravljanja troškovima i projektima.

Outsourcing, pojednostavljeno, možemo definisati kao korištenje vanjskih preduzeća i pojedinaca za obavljanje pojedinog posla.

Outsourcing pruža ogromne mogućnosti i mnoge multinacionalne kompanije to vrlo vješto znaju da koriste.

Može omogućiti korištenje najboljih stručnjaka i praksi koji se uklapaju u projekat ili budžet bilo koje vrste i prema potrebi. Menadžment se fokusira na osnovnu djelatnost i strategije, te prepušta brigu o upravljanju i radu na projektima ili poslovnim zadacima nekom drugom. Prednost poput zapošljavanja specijalista za rad na pojedinom zadatku ne obavezuje zadržavanje osobe nakon završetka projekta, ako za nju nema potrebe, te je lakše prekinuti radni odnos. Outsourcing takođe donosi i znatne uštede vremena, posebno kada strano preduzeće zapošljava lokalno, s već razrađenim rješenjima i bazama podataka potrebnim za uspjeh projekta na lokalnom nivou.

Anketa sprovedena među HR menadžerima, od strane američke Society for Human Resource Management, istakla je sledeće razloge za outsourcing:

  • 26% uštede novca;
  • 23% fokusiranje na strategiju;
  • 22% poboljšanje kompetentnosti;
  • 18% nedostatak iskustva;
  • 17% nudi usluge koje se inače ne bi ponudile.

Pojedini stručnjaci predviđaju rast outsourcing tržišta, samo na američkom području, u idućoj godini na 200 milijardi američkih dolara.

Sve u svemu, outsourcing ima smisla. Stručnjaci, specijalisti, free lancer konsultanti i preduzeća specijalizovana za pojedina radna područja i funkcije pružaju usluge mnogim organizacijama po puno nižim cijenama nego što bi to bilo moguće uspostavom in-house rada. Obje stranke, u mnogim slučajevima i treća, profitiraju od ovakve vrste aranžmana.

Outsourcing nije samo koristan u smanjenju troškova i uštedi novca već čini pojedine zadatke bržim i efikasnijim, omogućuje penetraciju tržišta brže od konkurencije, maksimizira fleksibilnost radne snage i omogućuje pristup vrhunsko kvalificiranim radnicima. To ga čini jednim od najznačajnijih poslovnih trendova današnjice.

SAVJETI poslovnog savjetnika

Zašto koristiti outsourcing?

  • Smanjujete troškove i štedite novac
  • Čini izvršenje pojedinih zadatka bržim i efikasnijim
  • Omogućuje penetraciju na tržište brže od konkurencije
  • Maksimizira fleksibilnost radne snage i omogućuje pristup vrhunsko kvalificiranim radnicima